Khronoksen talo - House of Khronos
 

Taiteilijaryhmä IC-98:n (Visa Suonpää & Patrik Söderlund) Khronoksen talo on Pöytyän Ortenojalla Varsinais-Suomessa sijaitseva käsitteellinen ympäristötaideteos. Se on portittomalla teräsverkkoaidalla ympäröity kiinteistö, ihmisiltä suljettu tila, jonka luonto saa ottaa haltuunsa. Pitkäkestoinen projekti tutkii aikaa ja pohtii sen vaikutusta orgaanisen luonnon ja rakennetun ympäristön näkökulmista. Khronoksen talo on Lönnströmin taidemuseon ensimmäinen nykytaideprojekti ja se toteutettiin vuosina 2016–2017.

 

Khronoksen talo

Khronoksen talo on Ajan asunto. Teosta varten hankittiin kiinteistö, tontilla oleva kasvillisuus ja eläimistö dokumentoitiin ja alue aidattiin. Valmis teos lahjoitettiin Pöytyän kunnalle. Aitaamisen jälkeen kaikki toiminta talolla ja sen ympäristössä on kielletty. Voimme vain tarkkailla talon rappeutumista samalla, kun luonto ottaa alueen haltuunsa vuosisatojen kuluessa. Talon koskemattomuus turvataan virallisilla luvilla ja sopimuksilla. Aivan ensimmäiseksi kohteelle haettiin rauhoitusalueen asemaa. Tavoite on, että alueesta tulee terra nullius, ei-kenenkään maa.

IC-98

IC-98 (perustettu 1998) tunnetaan kansainvälisesti parhaiten animaatiota hyödyntävistä installaatioistaan, joissa he yhdistelevät klassista piirustusta ja digitaalisia tehosteita. Temaattisesti IC-98:n teokset tutkivat apokalyptisiä ja teleologisia sekä nykypäivän yhteiskuntaan liittyviä historiallisia, poliittisia ja ekologisia kysymyksiä. Viimeaikaisessa tuotannossaan taiteilijaduo on keskittynyt paikkasidonnaisiin installaatioihin.

Lönnströmin taidemuseo

Lönnströmin taidemuseo myi vuonna 2015 Raumalla Valtakadulla sijainneen taidemuseokiinteistönsä ja on sen jälkeen toiminut ns. seinättömänä museona. Nyt taidemuseo toteuttaa vuosittain vuosittaisia nykytaideprojekteja tiiviissä yhteistyössä kuvataiteilijoiden kanssa. Projektit valitaan avoimessa haussa saaduista ehdotuksista. Taidemuseo maksaa valitulle taiteilijalle tai taiteilijaryhmälle työskentelykorvauksen ja vastaa projektin tuotantokustannuksista. Lönnströmin taidemuseota ylläpitää raumalainen Teresia ja Rafael Lönnströmin Säätiö. Säätiön tarkoituksena on kuvataiteen edistäminen ja Raumalla sijaitsevan Teresia ja Rafael Lönnströmin kotimuseon ylläpitäminen.

Pöytyä

Pöytyä on ysitien varressa, noin 40 kilometriä Turusta koilliseen sijaitseva varsinaissuomalainen kunta. Se kuuluu Aurajokilaakson kulttuurimaisemaan. Kunta mainitaan kirjallisissa lähteissä ensimmäisen kerran jo vuonna 1319. Alueen luontonähtävyyksiin kuuluu Kurjenrahkan kansallispuisto. 29 neliökilometrin laajuinen alue on Varsinais-Suomen suurin suojeltu luonnontilainen suoalue, jossa elää harvinaisia ja uhanalaisia eläinlajeja. Kansallispuiston alueella kulkee yli kaksisataa kilometriä pitkä Kuhankuonon retkeilyreitistö. Vuonna 2002 Pöytyällä avattu Luontokapinetti on uudenlainen luonnosta oppimisen keskus, joka tarjoaa kävijälle elämyksellisiä ja tiedollisia valmiuksia luontokäsityksen pohjaksi.